Επικαιρότητα

Τριμηνιαία έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («ΕΚΤ») για τις συνθήκες που επηρεάζουν τις οικονομικές δραστηριότητες των νοικοκυριών εντός της ευρωζώνης

Στις 7 Αυγούστου 2018, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της την έκθεση για τις συνθήκες που επηρεάζουν τις οικονομικές δραστηριότητες των νοικοκυριών εντός των (19) κρατών μελών της ευρωζώνης για το α’ τρίμηνο του 2018.

ECB House Sector Report Q1 2018