Επικαιρότητα

Τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με τον υφιστάμενο αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 – Καθορισμός ποσών ενίσχυσης

Καθορίζονται, με την υπ’ αριθμ. 78352 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας/Ανάπτυξης και Οικονομικών, τα ποσά ενίσχυσης (υπό τη μορφή φορολογικής απαλλαγής, επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης) των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται το τρέχον έτος στα ακόλουθα καθεστώτα του ισχύοντος αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016:

  • «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜμΕ», και
  • «Συνέργειες και Δικτυώσεις».

ΦΕΚ Β’ 3075/27.7.2018