Επικαιρότητα

ΠΟΛ 1102/2018 για την παράταση της ημερομηνίας υποβολής πληροφοριών στο σύστημα CRS/DAC 2

Την 1η Ιουνίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1986) η Απόφαση ΠΟΛ 1102/2018, με τις διατάξεις της οποίας, μεταξύ άλλων, παρατείνεται έως τις 15 Ιουνίου 2018 η προθεσμία υποβολής πληροφορίων για το έτος 2018 από τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.

ΦΕΚ Β’ 1986/1.6.2018