Επικαιρότητα

2η προκήρυξη καθεστώτος ενίσχυσης «Νέες ανεξάρτητες ΜμΕ» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Με συνολικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ ξεκίνησε (4/4/2018) η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης «Νέες ανεξάρτητες ΜμΕ» με καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

ΦΕΚ Β’ 1272/10.4.2018