Επικαιρότητα

2η προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Με συνολικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ ξεκίνησε (4/4/2018) η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» με καταληκτική ημερομηνία την 15η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

ΦΕΚ Β’ 1271/10.4.2018