Επικαιρότητα

Τροποποίηση της 2ης προκήρυξης του καθεστώτος ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Η 7η Μαΐου 2018 ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στην 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 με την υπ’ αριθμ. 37798 – 03/04/2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΦΕΚ Β’ 1279/10.4.2018