Επικαιρότητα

Παράταση καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών κατά τις ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών

Στις 29 Μαρτίου 2018, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1167) η ΠΟΛ 1061/2018 της Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με την παράταση καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών κατά τις ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ, οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν στις ορισθείσες ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3336/2005 (δηλαδή η 30/3 και 2/4), παρατείνονται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα αυτών (δηλαδή, την 3/4). Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.

ΦΕΚ Β’ 1167/29.3.2018