Επικαιρότητα

Έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης («ΟΟΣΑ») για τις προκλήσεις σε σχέση με την φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας

Τον Μάρτιο 2018, ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε «ενδιάμεση έκθεση» (“interim report”) σχετικά με τις προκλήσεις που αναδύονται σε διεθνές επίπεδο από την φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας.

Έκθεση ΟΟΣΑ