Επικαιρότητα

Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης

Τη στρατηγική που προτίθεται να ακολουθήσει σε επίπεδο ΕΕ για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Σχέδιο Δράσης που δημοσίευσε στις 8 Μαρτίου.

Σχέδιο Δράσης