Επικαιρότητα

Πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το “crowdfunding”

Ενιαίες απαιτήσεις για τη διάρθρωση και λειτουργία των παρόχων υπηρεσιών «συμμετοχικής χρηματοδότησης» (“crowdfunding service providers”), το καθεστώς αδειοδότησης και εποπτείας τέτοιων παρόχων και τις υποχρεώσεις διαφάνειας και επικοινωνίας σε ζητήματα μάρκετινγκ σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών «συμμετοχικής χρηματοδότησης» εντός της ΕΕ, καθιερώνονται με πρόταση Κανονισμού που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 8 Μαρτίου.

Πρόταση Κανονισμού