Επικαιρότητα

Σύσταση Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004

Για τον χαρακτηρισμό (μεταξύ άλλων):

  • υπηρεσιών και προϊόντων ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, και
  • επενδύσεων ως επενδύσεων ανάπτυξης λογισμικού/τεχνολογίας και ως εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής, ενεργειακής, μεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας,

συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 με την υπ’ αριθμ. 20960 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας.

ΦΕΚ Β’ 646/23.2.2018