Επικαιρότητα

Ομιλία του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ Yves Mersch σχετικά με την καινοτομία και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών πληρωμών

Στις 27 Φεβρουαρίου 2018, το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, κ. Yves Mersch εκφώνησε ομιλία ενώπιον συνεδρίου που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες αναφορικά με την καινοτομία και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών πληρωμών εντός της ΕΕ.

Στην εν λόγω ομιλία παρατίθενται εν συντομία οι ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αναδύονται για τους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) στο πεδίο των υπηρεσιών πληρωμών, ιδίως δε μετά την έναρξη ισχύος της PSD 2 και των σχετικών αλλαγών που επιφέρει.

Ομιλία Yves Mersch