Επικαιρότητα

Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία της ΕΚΤ για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα με ημερομηνία αναφοράς το τέλος Σεπτεμβρίου 2017

Στις 15 Φεβρουαρίου 2018, η ΕΚΤ δημοσίευσε τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα με ημερομηνία αναφοράς το τέλος Σεπτεμβρίου 2017.

Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, το συνολικό ενεργητικό των πιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε κατά 2,8% και διαμορφώθηκε σε 33 τρισ. ευρώ (30/9/2016: 34 τρισ. ευρώ). Περαιτέρω, στις 30/9/2017 ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) μειώθηκε κατά 1,14% και διαμορφώθηκε σε 4,44% (30/9/2016: 5,58%).

Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία