Επικαιρότητα

Πίνακας οικονομικών επιδόσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (‘EFSI’)

1,7 δισ. ευρώ θα διοχετευθούν στον πραγματικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τον πρόσφατα επικαιροποιημένο πίνακα που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με τις οικονομικές επιδόσεις του EFSI για την περίοδο 13 Δεκεμβρίου 2017 – 6 Φεβρουαρίου 2018.

Όπως προκύπτει, 53,2 δισ. ευρώ πόροι του EFSI οδήγησαν στην υλοποίηση επενδύσεων εντός της ΕΕ συνολικού ύψους 264,3 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 2,1 και 8,2 δισ. ευρώ αντίστοιχα σε σχέση με τα στοιχεία Δεκεμβρίου 2017 – Ιανουαρίου 2018).