Επικαιρότητα

Πίνακας οικονομικών επιδόσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (‘EFSI’)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δημοσίευσε τον επικαιροποιημένο πίνακα με τις οικονομικές επιδόσεις του EFSI για την περίοδο 15 Νοεμβρίου – 12 Δεκεμβρίου 2017.

Όπως προκύπτει, 51,1 δις. ευρώ πόροι του EFSI οδήγησαν στην υλοποίηση επενδύσεων εντός της ΕΕ συνολικού ύψους 256,1 δις. ευρώ (αύξηση κατά 1,5 και 4,5 δις. ευρώ αντίστοιχα σε σχέση με τα στοιχεία Νοεμβρίου 2017). Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 1,7 δις. ευρώ, τα οποία θα διοχετευθούν στον πραγματικό τομέα της ελληνικής οικονομίας.