Επικαιρότητα

2η προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Δημοσιεύθηκε η 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 με την υπ’ αριθμ. 137926 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή του.

Σύμφωνα με την εν λόγω Απόφαση, ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 390 εκατ. ευρώ. Η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής ξεκίνησε στις 15 Δεκεμβρίου 2017 και ολοκληρώνεται στις 15 Φεβρουαρίου 2018.

ΦΕΚ Β’ 4445/15.12.2017