Επικαιρότητα

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης στο πλαίσιο του ισχύοντος Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Mε την υπ’ αριθμ. 129348/2017 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 106688/13.10.2016 ΚΥΑ, βάσει της οποίας καθορίζεται το ποσό για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων (Γενική Επιχειρηματικότητα, Νέες ανεξάρτητες ΜμΕ, Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού και Επενδύσεις μείζονος μεγέθους) του ισχύοντος Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 για το τρέχον έτος.

ΦΕΚ Β’ 4233/4.12.2017