Επικαιρότητα

ΠΟΛ 1194/2017 για την παροχής διευκρινίσεων περί αντιμετώπισης των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχων μέσω επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών

Στις 6 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1194/2017 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις προς τις ΔΟΥ για την αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχων μέσω επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 2238/1994 περί συμπληρωματικών στοιχείων.

ΠΟΛ 1194/2017