Επικαιρότητα

Στοιχεία ισολογισμού και αποτελεσμάτων τραπεζικών ομίλων μελών ΕΕΤ εννεαμήνου 2017

Στην ιστοσελίδα της ΕΕΤ και ειδικότερα στην ενότητα «Στατιστικά Στοιχεία» έχουν αναρτηθεί πληροφορίες σχετικά με επιλεγμένα στοιχεία ισολογισμού και οικονομικών αποτελεσμάτων των τραπεζών μελών της για το εννεάμηνο του 2017 (σε επίπεδο ομίλου).

Στοιχεία ισολογισμού και αποτελεσμάτων τραπεζικών ομίλων Εννεαμήνου 2017