Επικαιρότητα

Μελέτη της ΕΚΤ για τη χρήση των μετρητών και των υπόλοιπων εργαλείων πληρωμών και υπηρεσιών μεταφοράς κεφαλαίων από τα νοικοκυριά της ευρωζώνης

Στις 24 Νοεμβρίου 2017, η ΕΚΤ δημοσίευσε μελέτη αναφορικά με τη χρήση των μετρητών και των υπόλοιπων εργαλείων πληρωμών και υπηρεσιών μεταφοράς κεφαλαίων βάσει εντολής πληρωμής (π.χ. μεταφορές πιστώσεων, άμεσες χρεώσεις) από τα νοικοκυριά στα κράτη μέλη της ευρωζώνης.

Η μελέτη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για:

  • τη χρήση των μετρητών στην ευρωζώνη,
  • τη χρήση των εργαλείων πληρωμών ανά τομέα αγοράς, περιλαμβανομένων των επαναλαμβανόμενων πληρωμών,
  • τις ανέπαφες συναλλαγές στην ευρωζώνη,
  • ζητήματα έκδοσης και αποδοχής συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών,
  • ζητήματα αποδοχής συναλλαγών με τη χρήση μετρητών,
  • τις συνήθειες των νοικοκυριών σε σχέση με τις αναλήψεις μετρητών και τον βαθμό ικανοποίησής τους από τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των ATMs, και
  • τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές πληρωμών των καταναλωτών.

ECB Report