Επικαιρότητα

Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία της ΕΚΤ για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα

Στις 15 Νοεμβρίου 2017, η ΕΚΤ δημοσίευσε τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα με ημερομηνία αναφοράς τον Ιούνιο 2017.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο αριθμός των πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα στα κράτη μέλη της ΕΕ διαμορφώθηκε σε 3.124 (Μάρτιος 2017: 3.153). Περαιτέρω, στις 30 Ιουνίου 2017, το συνολικό ενεργητικό των πιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε κατά 2,2% και διαμορφώθηκε σε 33,21 τρισ. ευρώ (Μάρτιος 2017: 33,97 τρισ. ευρώ).

ECB Consolidated Banking Data End-June 2017