Επικαιρότητα

Ονομαστικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων

Στις 3 Νοεμβρίου 2017,  η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της τα ονομαστικά επιτόκια (νέων και υφιστάμενων) χορηγήσεων και καταθέσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην ευρωζώνη για τον μήνα Σεπτέμβριο 2017.

MFI Interest Rates