Επικαιρότητα

Τροποποίηση της προκήρυξης «Νέες ανεξάρτητες ΜμΕ» του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 (ΦΕΚ Α’ 117/22.6.2016)

Τροποποιείται η διαδικασία ελέγχου πληρότητας των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών από τα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών για το καθεστώς ενίσχυσης «Νέες ανεξάρτητες ΜμΕ» με την υπ’ αριθμ. 111072 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΦΕΚ Β’ 3660/17.10.2017