Επικαιρότητα

Σχέδιο Νόμου για την κύρωση της FATCA

Στις 5 Οκτωβρίου 2017, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο νόμου, μέσω του οποίου κυρώνεται το Μνημόνιο Συνεννόησης, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των ΗΠΑ για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του Νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (‘FATCA’), καθώς και η Συμφωνία Αρμοδίων Αρχών και οι σχετικές διατάξεις εφαρμογής.

Σχέδιο Νόμου