Επικαιρότητα

Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής»

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2017, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου, μέσω του οποίου κυρώνεται η Δήλωση της Αρμόδιας Ελληνικής Αρχής για την προσχώρηση της Ελλάδας στην Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα του ΟΟΣΑ, καθώς και η επισυναπτόμενη στη Δήλωση αυτή Πολυμερής Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα.

Σχέδιο Νόμου