Επικαιρότητα

Πίνακας οικονομικών επιδόσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (‘EFSI’)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δημοσίευσε τον επικαιροποιημένο πίνακα με τις οικονομικές επιδόσεις του EFSI για την περίοδο 19 Ιουλίου – 19 Σεπτεμβρίου 2017.

Όπως προκύπτει, το συνολικό ύψος των μέχρι τώρα επενδύσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω αυτού ανέρχεται σε 236,1 δις. ευρώ (αύξηση κατά 10,8 δις. σε σχέση με τα στοιχεία Ιουλίου 2017), εκ των οποίων τα 46,5 δις. (αύξηση κατά 2,9 δις. σε σχέση με τα στοιχεία Ιουλίου 2017) είναι πόροι του εν λόγω Ταμείου.