Επικαιρότητα

Πίνακας οικονομικών επιδόσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (‘EFSI’)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δημοσίευσε τον επικαιροποιημένο πίνακα με τις οικονομικές επιδόσεις του EFSI για την περίοδο 17 Μαΐου – 15 Ιουνίου 2017.

Όπως προκύπτει, το συνολικό ύψος των μέχρι τώρα επενδύσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω αυτού ανέρχεται σε 209,1 δις. ευρώ (αύξηση κατά 15,1 δις. σε σχέση με τα στοιχεία Απριλίου 2017), εκ των οποίων τα 39 δις. (αύξηση κατά 2,1 δις. σε σχέση με τα στοιχεία Απριλίου 2017) είναι πόροι του εν λόγω Ταμείου.

Στα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνονται 420 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διοχετευθούν στον πραγματικό τομέα της ελληνικής οικονομίας.