Επικαιρότητα

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τους περιορισμούς στις συναλλαγές με τη χρήση μετρητών

Στις 22 Μαΐου 2017, δημοσιεύτηκε η Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με δυο (2) σχέδια νόμου που προωθούνται στην Πορτογαλία, τα οποία αφορούν τον περιορισμό της χρήσης μετρητών στο πλαίσιο της εκτέλεσης συναλλαγών πληρωμών πέραν συγκεκριμένων ανώτατων ορίων.

Ειδικότερα, το πρώτο σχέδιο νόμου προβλέπει τη χρήση επιταγών, υπηρεσιών μεταφοράς πιστώσεων και άμεσων χρεώσεων για ποσά που ισούνται ή υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ.

Περαιτέρω, το δεύτερο σχέδιο νόμου προβλέπει την απαγόρευση της χρήσης μετρητών σε συναλλαγές πληρωμών που ισούνται ή υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ (ή το ισόποσο σε ξένο νόμισμα), ενώ παράλληλα το εν λόγω όριο ανέρχεται σε 15.000 ευρώ (ή το ισόποσο σε ξένο νόμισμα) για τους μη κατοίκους-καταναλωτές. Τέλος, το εν λόγω σχέδιο νόμου προβλέπει, επίσης, την απαγόρευση χρήσης μετρητών για την καταβολή φόρων για ποσά που υπερβαίνουν τα 500 ευρώ.

Γνώμη της ΕΚΤ προς την Πορτογαλία