Επικαιρότητα

18η έκδοση του καταλόγου μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (“blacklist”) που τηρεί η ΕΕΕΠ

Στις 11 Μαΐου 2017, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων («ΕΕΕΠ») εξέδωσε την 18η έκδοση του καταλόγου που περιλαμβάνει τους ιστότοπους παροχής μη αδειοδοτημένων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, οι οποίοι παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες χωρίς την προβλεπόμενη στην Ελλάδα άδεια.

Με την 18η έκδοση προστίθενται στον κατάλογο 1 νέος ιστότοπος στους υφιστάμενους 992.

Δελτίο Τύπου ΕΕΕΠ