Επικαιρότητα

Τριμηνιαία έκθεση για τις συνθήκες που επηρεάζουν τις οικονομικές δραστηριότητες των νοικοκυριών

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της την έκθεση για τις συνθήκες που επηρέασαν τις οικονομικές δραστηριότητες των νοικοκυριών στα 19 κράτη μέλη της ευρωζώνης το δ’ τρίμηνο του 2016.

Household Sector Report