Επικαιρότητα

Τριμηνιαία Έρευνα (Ιαν-Μαρτ 2017) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις τραπεζικές χορηγήσεις εντός της ευρωζώνης

Κείμενο και πορίσματα της εν λόγω έρευνας

Κείμενο και πορίσματα της αντίστοιχης έρευνας της Τράπεζας της Ελλάδος