Επικαιρότητα

Δημοσίευση 17ης έκδοσης του καταλόγου μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (“blacklist”) που τηρεί η ΕΕΕΠ

Στις 13 Απριλίου 2017, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων («ΕΕΕΠ») εξέδωσε την 17η έκδοση του καταλόγου που περιλαμβάνει τους ιστότοπους παροχής μη αδειοδοτημένων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, οι οποίοι παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες χωρίς την προβλεπόμενη στην Ελλάδα άδεια.

Με την 17η έκδοση προστίθενται στον κατάλογο 48 νέοι ιστότοποι στους υφιστάμενους 944.

Δελτίο Τύπου ΕΕΕΠ