Επικαιρότητα

Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

Μέχρι τις 15 Μαΐου 2017 δίνεται η δυνατότητα επέκτασης της προθεσμίας υλοποίησης των έργων ενεργειακής αναβάθμισης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» του ΕΣΠΑ 2007-2013 με την υπ’ αριθμ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΦΕΚ Β’ 1349/21.4.2017