Επικαιρότητα

Πίνακας οικονομικών επιδόσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (‘EFSI’)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δημοσίευσε τον επικαιροποιημένο πίνακα με τις οικονομικές επιδόσεις του EFSI για το μήνα Μάρτιο 2017.

Όπως προκύπτει, το συνολικό ύψος των μέχρι τώρα επενδύσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω του EFSI ανέρχεται σε 183,5 δις. ευρώ (αύξηση κατά 5,8 δις σε σχέση με τα στοιχεία Φεβρουαρίου 2017), εκ των οποίων τα 33,9 δις. (αύξηση κατά 1,1 δις. σε σχέση με τα στοιχεία Φεβρουαρίου 2017) είναι πόροι του εν λόγω Ταμείου.