Επικαιρότητα

Έκθεση της ΤτΕ για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων

Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε στις 5 Απριλίου 2017 τη δεύτερη Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, με ημερομηνία αναφοράς την 31 Δεκεμβρίου 2016. Στην εν λόγω έκθεση παρέχεται εκτενής ανάλυση των στόχων που έχουν τεθεί έως και το τέλος του 2019, ενώ πραγματοποιείται και σύγκριση των επιδόσεων της τρέχουσας περιόδου με τους αντίστοιχους στόχους.

Η Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος