Επικαιρότητα

Ονομαστικά επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων

Στις 31 Μαρτίου 2017 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της τα ονομαστικά επιτόκια (νέων και υφιστάμενων) χορηγήσεων και καταθέσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην ευρωζώνη για τον μήνα Φεβρουάριο 2017.

MFI Interest Rates