Επικαιρότητα

Πίνακας οικονομικών επιδόσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (‘EFSI’)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δημοσίευσε τον επικαιροποιημένο πίνακα με τις οικονομικές επιδόσεις του EFSI για το μήνα Φεβρουάριο 2017.

Όπως προκύπτει, το συνολικό ύψος των μέχρι τώρα επενδύσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω του EFSI ανέρχεται σε 177,7 δις. ευρώ (αύξηση κατά 8,9 δις σε σχέση με τα στοιχεία Ιανουαρίου 2017), εκ των οποίων τα 32,8 δις (αύξηση κατά 1,3 δις σε σχέση με τα στοιχεία Ιανουαρίου 2017) είναι πόροι του εν λόγω Ταμείου.