Επικαιρότητα

Χρηματοοικονομικοί δείκτες διάρθρωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ το 2022

Την 1η Ιουνίου 2023, η ΕΚΤ δημοσίευσε συγκεντρωτικό αρχείο με τα αποτελέσματα για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες διάρθρωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ το 2022. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου  της ΕΚΤ:

  • Η μείωση του αριθμού του δικτύου των τραπεζικών καταστημάτων συνεχίζεται στα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ.
  • Ο αριθμός του ανθρώπινου δυναμικού των τραπεζών μειώθηκε στα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ.
  • Ο βαθμός συγκέντρωσης του τραπεζικού συστήματος διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.

Ειδικά για την Ελλάδα ο αριθμός των τραπεζικών καταστημάτων μειώθηκε κατά 5.2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2022: 1483, 2021: 1565, 2020: 1702). Ο αριθμός των άμεσα απασχολούμενων παρουσίασε, επίσης, μείωση της τάξης του 5.4% σε σχέση με το 2021 (2022: 29.341, 2021: 31.028, 2020: 33.097). Τέλος, ο βαθμός συγκέντρωσης των 5 μεγαλύτερων σε όρους ενεργητικού τραπεζών ανήλθε στο 95,7% (2021: 96,2%, 2020: 97%).