Επικαιρότητα

Ονομαστικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων

Στις 5 Ιουνίου 2023, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της τα ονομαστικά επιτόκια, νέων και υφιστάμενων, χορηγήσεων και καταθέσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην ευρωζώνη για τον μήνα Απρίλιο 2023.

Αντίστοιχη ανακοίνωση δημοσίευσε στις 6 Ιουνίου 2023 και η Τράπεζα της Ελλάδος με τα ονομαστικά επιτόκια, νέων και υφιστάμενων, χορηγήσεων και καταθέσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην Ελλάδα. 

MFI Interest Rates

Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων: Απρίλιος 2023