Επικαιρότητα

Τροποποιήσεις των προκηρύξεων του νέου αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 (ΦΕΚ Α’ 117/22.6.2016)

Εκτενείς τροποποιήσεις επέρχονται στις προκηρύξεις των καθεστώτων ενίσχυσης «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» με τις υπ αριθμ. 3625 και 3634 Αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας.

 ΦΕΚ Β’ 184/27.1.2017