Επικαιρότητα

Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2021 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του Νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167)

Στις 20 Μαρτίου 2023, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1676) η υπ’ αριθμ. Α.1028 Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζονται τα μη συνεργάσιμα κράτη για το φορολογικό έτος 2021 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του Νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167).

ΦΕΚ Β’ 1676/20.3.2023