Επικαιρότητα

Έναρξη της διαδικασίας προσχώρησης στο SEPA Instant Credit Transfer Scheme

Στις 19 Ιανουαρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (‘EPC’) ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας εγγραφής και προσχώρησης των φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών στο νέο σύστημα SEPA άμεσων μεταφορών πιστώσεων (“Instant Credit Transfer Scheme”), το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2017.

Μέσω του SEPA Instant Credit Transfer Scheme θα καταστεί δυνατή η μεταφορά κεφαλαίων από τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών έως του ποσού των 15.000 ευρώ ανά συναλλαγή σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα στις 34 χώρες που απαρτίζουν το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του SEPA.

Ανακοίνωση EPC