Επικαιρότητα

Δημοσίευση του Νόμου 5026/2023 «Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»

Στις 28 Φεβρουαρίου 2023, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 45) ο Νόμος 5026/2023 «Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις». Στο άρθρο 9 περιλαμβάνονται διατάξεις για τους υπόχρεους υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες του χρηματοπιστωτικού τομέα.

ΦΕΚ Α’ 45/28.2.2023