Επικαιρότητα

Έκθεση προόδου του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSB’) για την πορεία εφαρμογής του «Οδικού Χάρτη» (“Roadmap”) της «Ομάδας των 20» (‘G-20’) σε σχέση με τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο

Στις 23 Φεβρουαρίου 2023, το ‘FSB’ δημοσίευσε 17σέλιδη έκθεση για την πορεία εφαρμογής του «Οδικού Χάρτη» (“Roadmap”) της «Ομάδας των 20» (‘G-20’) σε σχέση με τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο και τις σχετικές προτεραιότητες το επόμενο διάστημα.

Έκθεση προόδου