Επικαιρότητα

Κείμενο εργασίας της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (‘BIS’) για την πανδημική κρίση του COVID-19 και τις αλλαγές στη συμπεριφορά των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών

Η ‘BIS’ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της 26σέλιδο κείμενο εργασίας για την πανδημική κρίση του COVID-19 και τις αλλαγές στη συμπεριφορά των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών. Ειδικότερα:

  • Οι ανέπαφες και “card not present” συναλλαγές και η αξιοποίηση εφαρμογών πληρωμών (“payment apps”) αυξήθηκαν στην κορύφωση της πανδημικής κρίσης (ήτοι κατά τη διάρκεια αυστηρών “lockdowns” και περιόδων με υψηλότερο αριθμό νέων κρουσμάτων).
  • Σε ορισμένες χώρες, οι “card not present” συναλλαγές παρουσίασαν πτώση (σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και κάτω από τα προ πανδημίας επίπεδα) μόλις καταργήθηκαν τα περιοριστικά μέτρα (“lockdowns”), ενώ η αναλογία των ανέπαφων συναλλαγών παραμένει σε υψηλά επίπεδα (πάνω από την κατάσταση που ίσχυε προ πανδημίας).
  • Η χρήση μετρητών στο σημείο πώλησης (“Point Of Sale”) έχει μειωθεί στις προηγμένες οικονομίες. Ωστόσο, τα μετρητά παραμένουν κυρίαρχα ως μέσο πληρωμής στις περισσότερες αναδυόμενες αγορές και η προληπτική ζήτηση για μετρητά αυξήθηκε παγκοσμίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
  • Οι εργασίες για τα ψηφιακά νομίσματα Κεντρικών Τραπεζών (“CBDCs”) επιταχύνθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας ‘COVID-19’.

Κείμενο εργασίας