Επικαιρότητα

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) σχετικά με την αξιολόγηση της διαδικασίας αδειοδότησης των ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος από τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 11 Ιανουαρίου 2023, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε 58σέλιδη έκθεση με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (“peer review”) στην οποία προέβη το προηγούμενο διάστημα αναφορικά με τη διαδικασία αδειοδότησης των ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος από τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ (στην περίπτωση της Ελλάδας, η ΤτΕ) στο πλαίσιο της PSD 2.

Επί της αρχής υπάρχει αυξημένος βαθμός διαφάνειας και ομοιογένειας στις πληροφορίες που ζητούν οι εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ κατά τη διαδικασία αδειοδότησης ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος. Εντούτοις, λόγω συγκεκριμένων δυστοκιών που εντοπίζονται στη διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων αδειοδότησης και στον τρόπο αξιολόγησής τους από τις εθνικές αρμόδιες αρχές, στην έκθεση περιλαμβάνονται μια σειρά από προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση τους.

Έκθεση ΕΒΑ