Επικαιρότητα

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων

Στις 25 Νοεμβρίου 2022, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων η υπ’ αριθμ. 1502/15 τροπολογία, στην οποία προβλέπεται ότι, η υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου την περίοδο 1/1/2022 έως και 15/10/2022 και ετήσιες του έτους 2022 (χρήση 2021), παρατείνεται έως και τις 15 Ιανουαρίου 2023.

Η εν λόγω τροπολογία έχει συμπεριληφθεί στο σχέδιο Νόμου  «Οργάνωση και λειτουργία Εθνικής Μονάδας ETIAS και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εξωτερικών».

Τροπολογία

Σχέδιο Νόμου