Επικαιρότητα

Δημοσίευση Νόμου 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»

Στις 25 Νοεμβρίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 219) ο Νόμος 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις». Ειδικότερα:

  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των ευάλωτων συνταξιούχων Χριστουγέννων 2022,
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της έκτακτης προσαύξησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σε ανασφάλιστους υπερήλικες και σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του επιδόματος παιδιού, και
  • στο άρθρο 48 περιλαμβάνονται διατάξεις για το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που δίνεται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα στις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022.

ΦΕΚ Α’ 219/25.11.2022