Επικαιρότητα

Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς/γονικής παροχής κινητών και χρημάτων χωρίς συμβόλαιο, καθορισμός των δικαιολογητικών των δηλώσεων φόρου δωρεάς/γονικής παροχής κινητών και χρημάτων μέσω της εφαρμογής “myPROPERTY”

Στις 17 Νοεμβρίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5870) η υπ’ αριθμ. A. 1162 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, η διάρθρωση της οποίας είναι η εξής:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για το αντικείμενο αυτής,
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων φόρου δωρεάς/γονικής παροχής κινητών και χρημάτων,
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον προσδιορισμό του φόρου δωρεάς/γονικής παροχής και διαχείρισης εκκρεμών δηλώσεων, και
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις.

Η εν λόγω Απόφαση συμπληρώνεται από τρία (3) υποδείγματα και παράρτημα με τα σχετικά δικαιολογητικά. Η ψηφιακή υποβολή για δωρεές και γονικές παροχές που έχουν συντελεστεί από 01.01.2022 και μετά και για τις οποίες δεν καταρτίζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο καθίσταται προαιρετική από 17.11.2022 και υποχρεωτική από την 1.1.2023.

ΦΕΚ Β’ 5870/17.11.2022

Δελτίο τύπου