Επικαιρότητα

Δημόσια διαβούλευση σχεδίου Νόμου «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών»

Στις 15 Νοεμβρίου 2022, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο “opengov” σχέδιο Νόμου, στα άρθρα 20-31 του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις για θέματα κυβερνοασφάλειας. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 22 Νοεμβρίου 2022.

Σχέδιο Νόμου